سامانه پیام کوتاه انجمن سرامیک

سامانه پیام کوتاه انجمن سرامیک ایران راه اندازی گردید. از اعضای انجمن که پیام کوتاه از طرف انجمن دریافت ننموده اند در خواست می گردد نام و شماره تلفن همراه خود را به شماره  30008002011111 ارسال نمایند تا در لیست دریافت اخبار انجمن قرار گیرند. در ضمن از طریق همین شماره می توانید پیغام های خود را به انجمن منعکس نمایید.