جلسه کمیته استاندارد

کمیته متناظر ISO/TC 206 Fine Ceramics

سازمان ملی استاندارد در سال 1339 با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز نمود و در همان سال، به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO درآمد.

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، از سال 1392 رسما به صورت دفتری مستقل در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت های خود را آغاز نموده است. رئوس اهداف این دفتر به شرح زیر می باشد:

 1. تامین منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی
 2. ساماندهی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی با تشکیل و نظارت بر فعالیت های کمیته های فنی متناظر سازمان های بین المللی ISO، IEC، CODEX و OIML و سازمان های منطقه ای SMIIC و RISCAM

گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی ISO مسئولیت ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع و ذی ربط را در حوزه فعالیت های فنی و سیاست گذاری سازمان ISO درراستای حفظ منافع ملی و بیان مواضع کشوردر تدوین استانداردهای بین المللی به عهده دارد.

از جمله وظایف کاری این گروه می توان موارد ذیل را ذکر نمود:

 •       تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی و سیاست گذار ISO که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
 •      پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
 •       توسعه همکاری با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای کمیته های فنی / فرعی بین المللی ISO
 •       پذیرش مسئولیت گروه های کاری و رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی 
 •       پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
 •       حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان ISO  در سطح سیاست گذاری و فنی

در تاریخ 10 اسفند ماه 1394 بعد از پیشنهاد انجمن سرامیک برای تشکیل دبیرخانه کمیته­ های متناظر ISO/TC 206 Fine ceramics (سرامیک­های ظریف) جهت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی کمیته های فنی متناظر با سازمان ISO جلسه انتخابات این دبیرخانه برگزار گردید و افراد پیشنهادی از طرف انجمن سرامیک ایران توسط مدعوین که اساتید و کارشناسان بخشهای دولتی و صنعتی بودند انتخاب شدند

AWT IMAGE

AWT IMAGE

اسامی منخبین:

 • دکتر امیر مقصودی پور عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و عضو 2 دوره هیات مدیره انجمن سرامیک ایران به عنوان رئیس
 • دکتر امیر مسعود اعرابی عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع رنگ و عضو پیوسته انجمن سرامیک ایران به عنوان نایب رئیس
 • مهندس سید حسین میرحسینی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی یزد و عضو حقوقی انجمن سرامیک ایران به عنوان دبیر

افراد شرکت کننده فرم عضویت در این کمیته را پر نموده و به دبیر تحویل دادند علاقمندان می توانند این فرم را از  لینک زیر دریافت و پس از تکمیل به ایمیل انجمن ارسال نمایند.