همایش ملی چشم انداز بازار کاشی وسرامیک عراق

همایش ملی چشم انداز بازار کاشی و سرامیک عراق

با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره انجمن سرامیک ایران در تاریخ ۴ اسفند در هتل استقلال تهران برگزار گردید.

گزارش