کسب رتبه A انجمن در سال 91

با نهایت خرسندی به اطلاع  می رسانیم، که امتیاز انجمن سرامیک ایران در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی ایران در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته و موفق به کسب رتبه A شده است. ضمن تبریک این موفقیت به کلیه اعضای محترم انجمن و تقدیر از هیئت مدیره محترم، امید است در سالهای آتی شاهد موفقیت های هر چه بیشتر انجمن باشیم.

لینک