استحکام دهی شیشه های سیلیکاتی با استفاده از فرایندهای تعویض یونی

 | تاریخ ارسال: 1396/7/15 | 
سخنرانی آقای دکتر علی طلیمیان روز دوشنبه 17 مهر ماه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در مکان سالن اساتید دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. این سخنرانی تحت عنوان "استحکام دهی شیشه های سیلیکاتی با استفاده از فرایندهای تعویض یونی" ارائه شد و با استقبال تعداد زیادی از دانشجویان همراه بود.