تقدیر و تشکر در چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/8/10 | 
در چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران که در تاریخ 96/8/6 در محل پژوهشگاه نیرو و به دعوت این نهاد برگزار شد، ضمن برگزاری جلسه از جناب آقای دکتر قره پتیان، معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو و سرکار خانم دکتر ریاحی، مدیریت گروه پژوهشی مواد غیر فلزی پژوهشگاه نیرو بابت همکاری و هماهنگی یازدهمین کنگره سرامیک ایران تقدیر و تشکر به عمل آمد.