کارگاه آموزشی فناوری چاپ سه بعدی

 | تاریخ ارسال: 1396/11/21 | 
کارگاه آموزشی فرایند چاپ سه بعدی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور تعدادی از کارشناسان از صنایع دیرگداز و کاشی و شیشه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
این دوره با خوشامدگویی جناب آقای دکتر افتخاری(نایب رییس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران) آغاز شد.

                                     
در بخش اول کارگاه، در رابطه با تعاریف مقدماتی فناوری چاپ سه بعدی، اصول اولیه، کاربردها و انواع روش های قابل استفاده در این فناوری آموزش هایی ارائه شد. در بخش دوم طراحی یک قطعه با استفاده از نرم افزار  Solid works  و مراحل لازم برای آماده سازی نمونه جهت پرینت توسط جناب آقای مهندس نمازی و دکتر غفاری به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

                                     
                                    
در بخش نهایی کارگاه، قطعه طراحی شده با استفاده از دستگاه پرینت سه بعدی پرینت گرفته شد.

                                    
                                    

در پایان به منظور اطلاع از نظرات شرکت کنندگان در مورد شرایط اجرایی و عملکرد مدرس دوره و به کارگیری این نظرات در راستای بهبود عملکرد انجمن، فرم های نظرسنجی توزیع شد که نتایج به دست آمده از این ارزیابی ها به صورت نموداری به شرح زیر می باشد:


                                                  
                                                    
در مجموع در جمع بندی نظرات ضمن مفید بودن این دوره درخواست جهت ادامه دوره و تمرکز بر روی نمونه های سرامیکی بوده است .