نمایشگاه سرامیتک آلمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۶ | 
جناب آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد به عنوان نماینده انجمن سرامیک ایران در نمایشگاه سرامیتک آلمان حضور خواهند داشت. سخنرانی ایشان تحت عنوان"The Current Status of Research and Development of Ceramics in Iran" در تاریخ 11 آوریل 2018 برگزار خواهد شد.