مراسم تقدیر از جناب آقای دکتر سرپولکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۶ | 
مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر سرپولکی سردبیر مجله علم و مهندسی سرامیک در روز شنبه 5 خرداد ماه 1397 در جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران برگزار شد و جناب آقای دکتر جواد پور  به عنوان سردبیر این نشریه انتخاب شدند .