نشست تخصصی بررسی چالش های فرآروی مواد دیرگداز در قسمت فولاد و ارائه راهکارهای عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۶ | 
نشست تخصصی بررسی چالش های فرآروی مواد دیرگداز در قسمت فولاد و ارائه راهکارهای عملیاتی در مهر ماه 1397 در کارخانه ذوب آهن اصفهان، با حضور اعضای گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران و مدعوین از صنایع فولاد و دیرگداز برگزار خواهد شد.