هفتمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
          


برنامه گردهم آیی :


ثبت نام کنندگانی که تمایل به استفاده از سرویس را دارند سریع تا پایان وقت اداری روز دوشنبه با دفتر انجمن سرامیک هماهنگ کنند.