درگذشت آقای مهندس محمد مظلوم عضو انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۰ | 
درگذشت آقای مهندس محمد مظلوم عضو انجمن سرامیک ایران را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.