بررسی کاربرد و خواص پوشش‌های با ساختار شیشه‌ای و شیشه–سرامیکی در صنایع (گذشته, حال و آینده)

 | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
کارگاه آموزشی تحت عنوان" بررسی کاربرد و خواص پوشش‌های با ساختار شیشه‌ای و شیشه–سرامیکی در صنایع  (گذشته, حال و آینده)" در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران توسط آقای دکتر عباس یوسفی برگزار شد.