روش‌های اجرایی و علمی موثر در کاهش هزینه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
کارگاه آموزشی با عنوان "روش‌های اجرایی و علمی موثر در کاهش هزینه‌ها" توسط آقای مهندس سیروس ارجمندنیا در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران برگزار شد.