کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
                               گزارش کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک (کاشی , چینی مظروف , چینی بهداشتی)
 
کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک (کاشی , چینی مظروف , چینی بهداشتی) روز شنبه 25 آبان ماه 1398 با همکاری مشترک انجمن سرامیک ایران و پژوهشگاه رنگ در محل پژوهشگاه رنگ با حضور 30 نفر شرکت کننده از کارشناسان صنایع کاشی، شیشه، لعاب و چینی برگزار شد.
در بخش اول کارگاه، جناب آقای دکتر قاسمی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ) ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، مطالبی درمورد "ساخت و کنترل خواص رنگدانه های معدنی" ارائه نمودند.
                                     
                                     
در ادامه، موضوع "آشنایی با فناوری چاپ دیجیتال" و همچنین مزایا و محدودیت های موجود در این حوزه توسط جناب آقای دکتر قهاری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ)  ارائه گردید.