کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
                               گزارش کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک (کاشی , چینی مظروف , چینی بهداشتی)
 
کارگاه آموزشی رنگ در صنایع سرامیک (کاشی , چینی مظروف , چینی بهداشتی) روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ با همکاری مشترک انجمن سرامیک ایران و پژوهشگاه رنگ در محل پژوهشگاه رنگ با حضور ۳۰ نفر شرکت کننده از کارشناسان صنایع کاشی، شیشه، لعاب و چینی برگزار شد.
در بخش اول کارگاه، جناب آقای دکتر قاسمی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ) ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، مطالبی درمورد "ساخت و کنترل خواص رنگدانه های معدنی" ارائه نمودند.
                                     
                                     
در ادامه، موضوع "آشنایی با فناوری چاپ دیجیتال" و همچنین مزایا و محدودیت های موجود در این حوزه توسط جناب آقای دکتر قهاری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ)  ارائه گردید.

                                     
                                    
در بخش بعدی، جناب آقای دکتر صفی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ) در رابطه با "مبانی کنترل رنگ در سرامیک ها" مطالبی ارائه نمودند. این قسمت از دوره آموزشی در قالب دو بخش تئوری و عملی ارائه گردید. در بخش عملی، فراگیری مطالب توسط شرکت گنندگان از طریق مشاهده و انجام فعالیت های عملی در آزمایشگاه مربوطه صورت گرفت.
                                     
در پایان دوره، برنامه بازدید از آزمایشگاه های پژوهشگاه رنگ انجام گرفت و گواهی شرکت در دوره توسط انجمن سرامیک ایران و پژوهشگاه ارائه گردید.
                                      
                                      
                                      
همچنین به منظور اطلاع از نظرات شرکت کنندگان در مورد شرایط اجرایی و عملکرد مدرس دوره و به کارگیری این نظرات در راستای بهبود عملکرد ، فرم های نظرسنجی توزیع شد که در مجموع نظر مثبت شرکت کنندگان را منعکس نمود .