مراسم تقدیر از دانشجویان برتر سرامیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۸ | 
مراسم تقدیر از دانشجویان برتر سرامیک
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
29 مهر 1398
 
با توجه به اهداف انجمن سرامیک ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و تکنولوژی سرامیک، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و تصمیم هیات مدیره انجمن به منظور تشویق و ایجاد انگیزه جهت دانشجویان سرامیک، تصمیم گرفته شد انجمن مقدماتی را برای تشویق دانشجویان برتر سرامیک با همکاری دانشکده های مواد در دانشگاه های مختلف فراهم آورد . بدین منظور در جلسه معارفه ورودی های جدید که در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 29 مهر در آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید ، از نفرات برتر گرایش­های های مختلف مواد از جمله گرایش سرامیک با اهدای لوح تقدیر و جایزه قدردانی شد.
اسامی افراد تقدیر شده به شرح زیر می باشد:
1 حدیثه محبوبی- نفر اول رشته سرامیک
2 علیرضا رزاقی- محقق در زمینه سرامیک­های مدرن- رتبه برتر در چندین مسابقه و نمایشگاه
در ضمن عضویت افتخاری در انجمن  جهت یکسال به این افراد داده شد.
 

خانم مهندس حدیثه محبوبی نفر برتر رشته سرامیک
 

آقای علیرضا رزاقی دانشجوی محقق و فعال دارای رتبه برتر در مسابقات سرامیک
 
در این مراسم در ابتدا آقای دکتر نقی زاده ریاست انجمن سرامیک ایران و ریاست دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت سخنرانی ارایه نمودند و بر اهمیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان و ارزیابی و بهینه سازی تلاش های خود تاکید داشتند و اظهار امیدواری نمودند که دانشجویان و دانشکده روند رو به رشد خود را ادامه دهند.
 

دکتر نقی زاده ریاست انجمن سرامیک ایران
 

در ادامه آقای مهندس شیرودی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت و صنعت گر موفق از راه­های موفقیت در تحصیل و استفاده بهینه از آموزه های اکادمیک در مسیر دستیابی به موفقیت شغلی صحبت نمودند .