پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۳ | 
پنجمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم انجمن ۱۱ آبان ماه در محل انجمن سرامیک ایران برگزار گردید. این جلسه با محوریت بررسی فعالیت های گروه های های تخصصی انجمن با حضور رؤسای این گروه ها و برنامه ریزی دوره های آموزشی انجمن تشکیل گردید. اقای مهندس روشنفکر ریاست گروه تخصصی کاشی انجمن سرامیک ایران و دبیر انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور مهمان  این جلسه بودند که به وضعیت صنعت سرامیک و کاشب ایران پرداختند و راهکارهایی برای فعالیت بیشتر انجمن سرامیک در ارتباط  دانشگاه با صنعت ارایه نمودند.