فراخوان آزاد ارسال مقاله برای ژورنال “Materials Today Chemistry” در شماره ویژه در مورد FINAEC

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 

فراخوان آزاد ارسال مقاله برای ژورنال Materials Today Chemistry در شماره ویژه در مورد FINAEC:

Functional Interfaces based Nanomaterials for Applications in Environment and Chemistry

 
توضیحات FINAEC (نانومواد مبتنی بر رابط­ های عملکردی برای کاربردهای محیط ­زیست و شیمی):
رابط­ ها یکی از مهم­ترین پارامترهایی هستند که به خواص مختلف مواد کمک می­کنند تا کاربردهای متفاوتی را داشته باشند. نانومواد، دارای سطح ویژه بزرگی هستند (نسبت سطح به حجم بالا) که منجر به خواص فوق العاده­ ای می­شود. با انتخاب طرح مناسب مواد و مهندسی سطوح آن­ها با مولکول ­های مختلف/ نانوساختارها، می توان طیف گسترده ­ای از نانومواد هیبریدی چند منظوره را برای زمینه های کاربردی گسترده­ از محدوده ­ی شیمی تا علوم زیست پزشکی پیشرفته ایجاد کرد. مهندسی خواص سطحی که عملاً ایجاد مواد مبتنی بر رابط عملکردی (functional interface) است، جنبه اصلی برای آینده­ ی علم مواد خواهد بود. از یک سو، این رابط­ های عملکردی جنبه­ های جدیدی را در راستای روابط بنیادی ساختار-خواص مواد می­ گشایند؛ اما از سوی دیگر، آن­ها پتانسیل کاربرد قابل توجهی را در قبال فناوری­ های پیشرفته نشان می ­دهند، به خصوص هنگامی که به شکل به هم پیوسته­ ی سه بعدی (3D) قرار دارند. این شماره­ ی ویژه در ژورنال Materials Today Chemistry، جنبه­ های نوینی از مواد پیشرفته مبتنی بر  رابط­ های عملکردی و کاربردهای مربوط به آن­ها را پوشش می ­دهد.
 

انواع مقالات ارسالی:
مروری (مفصل / کوتاه) ، مکاتبه کوتاه، مقالات تحقیقاتی
زمان ارسال تا تاریخ 31 مارس 2020 باز است.
لینک ارسال مقالات:
 
 
منبع: https://www.materialstoday.com/materials-chemistry/news/open-call-materials-today-finaec/
 گردآورندگان: دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان- مهندس ریحانه گودرزی