فراخوان Euro PM2020 برای دریافت مقالات

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
فراخوان Euro PM2020 برای دریافت مقالات
 
 EPMAبرای کنگره و نمایشگاه Euro PM2020 فراخوان ارسال مقاله صادر کرده ­است. زمان ارسال آنلاین چکیده­ ها از هم اکنون تا 22 ژانویه 2020 توسط سازمان اعلام شده­ است.
Euro PM2020 از 4 تا 7 اکتبر 2020 در لیسبون، پرتغال برگزار می­ شود و موضوعات زیر را پوشش می­ دهد:
  • ساخت افزایشی
  • محیط زیست و پایداری
  • مواد کاربردی
  • مواد سخت و ابزارهای الماسی
  • پرس ایزواستاتیک گرم
  • مواد و فرآیندها برای کاربردهای ویژه
  •  قالبگیری تزریقی پودر
  • پرس و زینتر
اطلاعات کامل از جمله توضیحات تفصیلی در مورد هر موضوع در وب سایت EPMA موجود است.
 
منبع:
https://www.materialstoday.com/molding-and-pressing/news/euro-pm2020-call-for-papers/
گردآورندگان: دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان- مهندس ریحانه گودرزی