کنفرانس مواد آینده ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
کنفرانس علم مواد زمینه­ های اصلی در زمینه­ ی علم مواد و فناوری نانو را در بر می­گیرد. این جلسات به گونه ای طراحی شده ­اند که موضوع و مباحث آن آخرین چالش­ ها و موضوعات پیش رو در این زمینه را نشان می­ دهند.
برخی از موضوعات اصلی در کنفرانس مواد آینده شامل موارد زیر است:
 • مواد پیشرفته
 • انرژی و پایداری
 • ساخت پیشرفته
 • پیشرفت در فناوری نانو
 • فناوری نانو در صنایع دفاعی
 • الکترونیک و سنسورها
 • فناوری زیستی و پزشکی
 • فناوری چاپ سه بعدی
 • نانومواد در کاتالیز
 • روش­های هوش مصنوعی
 • نانو شیمی
 • نانو فناوری خورشیدی
 • فیزیک مواد
 • انرژی و مواد زیست محیطی                             
 گردآورندگان: دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان-مهندس ریحانه گودرزی