وبینار"چرا و چگونه مقاله ی مروری بنویسیم"

 | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 
کارگاه آموزشی  انجمن سرامیک ایران تحت عنوان :" چرا و چگونه مقاله مروری بنویسیم؟ " توسط آقایان دکتر مازیار منتظریان و دکتر فرانچسکو بائینو به صورت وبینار در تاریخ ۲۹  آبان ماه ۱۳۹۹ برگزارشد و مورد استقبال چشمگیری از جانب دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفت.