جهان شیشه را کشف کنید

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 
         
 
glasstec بعدی مطابق با زمان­بندی عادی آن از ۲۰ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می ­شود. 
نمایشگاه تجارت glasstec به دلیل همه­ گیری پایدار کرونا، ادامه ­ی اقدامات قرنطینه ­ی جهانی و همچنین محدودیت سفرهای بین­ المللی، طبق برنامه پیش­بینی شده برگزار نخواهد شد. 
با هماهنگی نزدیک با انجمن­ها و شرکا، Messe Düsseldorf تصمیم گرفته ­است که glasstec را که از ۱۵ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ برنامه ­ریزی شده بود، لغو کند. (glasstec قبلا از سال ۲۰۲۰ به ۲۰۲۱ موکول شده بود).


گرآورندگان: دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان- مهندس ریحانه گودرزی
منبع: https://www.glasstec-online.com/