دوره‌ی دیرگداز کوره‌ی سیمان- ۱۲ July ۲۰۲۱

 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
اصلی­ترین مشکلات عملکرد دیرگداز در کوره دوار، مواد دیرگداز، بازده فرآیند آستر­ها، بازرسی، تعمیر و نگهداری و استفاده بهینه دیرگداز هستند. یک دوره کامل برای کارکنان تولید سیمان که تاکنون فقط قادر به یادگیری در کار بوده­ اند.
محتوای دوره:
  • مروری بر مواد دیرگداز
  • دیرگدازهای کوره دوار
  • مشکلات اصلی عملکرد دیرگداز در کوره دوار
  • بازرسی، نظارت بر شرایط، تعمیر و نگهداری آستر کوره دوار
  • مواد دیرگداز برای static plant
  • مسائل و مشکلات اصلی عملکرد در static plant
  • بازرسی و نظارت بر شرایط آستر­های static plant
  • آستر دیرگداز و سهم آن در بازدهی فرآیند
  • چالش­های آینده
دوره آموزش آنلاین دیرگداز کوره­ ی سیمان برای پر کردن خلاء در صنعت سیمان است که عموماً آموزش رسمی در مورد مواد دیرگداز وجود ندارد. مهندسین دیگر ملزم به کسب تجربیات دیرگداز در محل کار خود نخواهند بود که نتیجه اجتناب ناپذیر آن تداوم اشتباهات است. این آموزش بهره ­برداری از تجربیات بیش از ۳۰ سال در مهندسی دیرگداز کوره سیمان را فراهم می­کند و اجازه می­دهد تا تصمیمات آگاهانه­ ای در مورد انتخاب، نصب و نگهداری انواع دیرگداز و سیستم­ های دیرگداز اتخاذ شود. دوره با اصول اصلی مواد دیرگداز برای کوره ­های سیمان، انتخاب آستر و نصب و نگهداری برای تمام بخشهای کوره آغاز می­شود. بازرسی، نظارت بر شرایط، نگهداری پیشگیرانه و برنامه­ ریزی شده و همچنین معیار عملکرد دیرگداز کوره سیمان و توسعه برنامه ­های بهبود دیرگداز همه تحت آستر هستند. روابط مهم بین آستر دیرگداز و کارایی فرآیند به طور جزئی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از اتمام این دوره، نمایندگان باید از اهمیت بسیاری از گزینه­ های دیرگداز که باید در هر دو نوع کوره دوار و static plant مانند پیش گرم کن­ ها، پیش کلسینه کننده­ ها، هودهای کوره و کولرها انجام شود، کاملاً آگاه باشند. شرکت کنندگان موفق برای دریافت مجوز از انجمن تولیدکنندگان سیمان مستقل واجد شرایط می­شوند و در کمک به برنامه ­های بهبود کارخانه ­ها و خطوط تولید خود توانمندتر خواهند بود.

گردآورندگان: خانم دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان- مهندس ریحانه گودرزی
منبع:  https://www.cemnet.com/training/ckr۰۱