پایان نامه دکتری پرستو مرادی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 

بررسی اثر دوپنت‌های Sn، Zn، Te و Zr بر ریزساختار و خواص پایروالکتریکی سرامیک‌ AgNbO۳

پژوهشگر: پرستو مرادی

اساتید راهنما: دکتر احسان طاهری نساج

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۹۹
چکیده:
همزمان با پدیده گرمایش جهانی و گسترش روزافزون دستگاه‌های بی‌سیم و نیازمندی‌ آن‌ها به تامین انرژی و محدودیت باتری‌ها، توجه به منابع انرژی‌ سبز افزایش یافته است. این نوع انرژی‌ها به مدد مواد هوشمند نظیر الکتروسرامیک‌ها و از جمله پایروالکتریک‌ها تولید می‌شوند. سرامیک‌های پایروالکتریک انرژی حرارتی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و در بین آن‌ها سرامیک‌های بدون سرب به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی اهمیت بیشتری یافته‌اند. چالش مهم در این سرامیک‌ها، چگالی انرژی بالا، ضریب پایروالکتریک بالا و ضریب شایستگی بالاست. طبق آخرین پژوهش‌ها، سرامیک‌های پایه AgNbO۳ بالاترین میزان چگالی انرژی ذخیره شده را در بین پایروالکتریک‌های بدون سرب از آن خود ساخته‌اند. این پیشنهاده نیز در راستای بهبود ریزساختار و خواص پایروالکتریکی سرامیک یاد شده با جانشینی کاتیون‌های Zn۲&#۴۳; و Sn۲&#۴۳; در موقعیت A و Zr۴&#۴۳; و Te۴&#۴۳; در موقعیت B این سرامیک پروسکایتی با فرمول کلی ABO۳ همراه با ایجاد فاز آنتی‌فروالکتریکی است. فرض بر این است که معیار قرار دادن قطبش‌پذیری در انتخاب کاتیون‌ها نسبت به دیگر فاکتورهای گزینش همانند فاکتور تحمل در ایجاد ترکیب شیمیایی مناسب‌تر نتیجه بهتری خواهد داشت. هدف اصلی نیز تحلیل چگونگی تاثیر فاکتور قطبش‌پذیری بر بهبود ریزساختار، رفتار پایروالکتریکی و انتقال‌های فازی ساختار سرامیک AgNbO۳ است. نقاط مهم این پژوهش نیز بررسی و اندازه‌گیری جانشینی‌های انجام شده، فهم تغییرات ریزساختاری با جانشینی کاتیون‌های یاد شده، یافتن ارتباط بین قطبش‌پذیری و دیگر خواص پایروالکتریکی است. روش ساخت قطعات نیز سینتر حالت جامد است.
کلمات کلیدی: سرامیک، نیوبات نقره، آنتی فروالکتریسیتی، انتقال فاز، دوپ کردن