کنفرانس خنثایی کربن با شیشه

 | تاریخ ارسال: 1400/8/8 | 
کنفرانس خنثایی کربن با شیشه
۲۵ و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱
 
شرایط اقلیمی خنثی و کربن ­زدایی، چالش­های بزرگ عصر ما برای تجارت و جامعه هستند. همچنین صنعت جهانی شیشه برای کمک به تولید کربن خنثی، وظیفه­ ی توسعه­ ی راه ­حل­های جایگزین را بر عهده دارد.
متخصصان صنعت و علم شیشه، بینش­های ارزشمندی را در مورد روند تحول، تحت عنوان کنفرانس "خنثایی کربن با شیشه"، در این صنعت ارائه می­دهند.
برای همه روشن است: چیزی باید تغییر کند.

گردآورندگان: دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان- مهندس ریحانه گودرزی
منبع: 
https://www.glassonline.com/glasstec-update-conference-carbon-neutrality-with-glass/