ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
افتتاحیه ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز در تاریخ ۱۸ آبان ماه، ساعت ۹ صبح در محل هتل المپیک آغاز گردید اعضای هیات مدیره انجمن سرامیک ایران ضمن حضور در این مراسم و سخنرانی آقای مهندس زجاجی رییس هیات مدیره انجمن باردیدی از نمایشگاه داشتند.