برنامه کنگره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۳ | 

برای مشاهده زمانبندی برنامه کنگره اینجا کلیک کنید.


نتایج نهایی مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۸ | 

نتایج نهایی مقالات و نحوه ارائه آن (پوستر- شفاهی) از طریق ایمیل به مسئولان محترم مقالات اعلام شد.در صورت عدم دریافت ایمیل از طرف دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران  تا  تاریخ 96.02.11 ، تقاضا می شود با دبیر خانه انجمن سرامیک ایران (77899399-021) تماس حاصل گردد.


اعلام پذیرش چکیده مقالات

به اطلاع می رسانیم، نامه پذیرش یا عدم پذیرش چکیده مقالات به آدرس ایمیل مسئول مقاله (درج شده روی چکیده مقاله) فرستاده شده است. در صورت دریافت نکردن ایمیل با دفتر انجمن سرامیک تماس حاصل کنید.


اولین جلسه کمیته علمی

اولین جلسه کمیته علمی جهت بررسی چکیده مقالات یازدهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ شنبه 13/9/95 در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته علمی یازدهمین کنگره سرامیک ایران حضور داشتند. جلسه توسط آقای دکتر رضایی دبیر علمی یازدهمین کنگره مدیریت شد.

در ابتدا گزارشی از فعالیتهای اجرایی انجام شده توسط انجمن سرامیک ایران ارائه گردید و حاضرین نظرات خود را برای پیشبرد هرچه بهتر کنگره یازدهم ابراز نمودند. طبق مذاکرات انجام شده تصمیم گرفته شد که کارشناسان صنایع سرامیک که روی پروژه های صنعتی کار میکنند، بتوانند مقالات صنعتی خود را در قالب فرمت کنگره تا تاریخ 30 دیماه به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند تا در بخش گزارشات صنعتی کنگره ارائه گردد. ...

برای مشاهده گزارش کامل جلسه و عکس ها کلیک کنید.


تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

با توجه به درخواست مکرر اساتید گرامی، به اطلاع می رسانیم که کسانی که تا کنون چکیده مقاله خود را برای یازدهمین کنگره سرامیک ایران ارسال ننموده اند، می توانند تا پایان تاریخ 6 آذر چکیده خود را به ایمیل یازدهمین کنگره سرامیک ایران ارسال نمایند. با توجه به برگزاری جلسه کمیته علمی، این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.