کارگاه آموزشی فناوری چاپ سه بعدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | 
                                                
عنوان دوره مدت  دوره نام مدرسین تاریخ و محل برگزاری دوره
کارگاه آموزشی فناوری چاپ سه بعدی 1 روز دکتر امیر غفاری
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
25 بهمن ماه 1396
 دانشگاه علم و صنعت ایران
سر فصل دوره
 • نگاهی به فناوری ساخت افزایشی: سیر تحول و پیشرفتهای اخیر
 • زنجیره ارزش فناوری ساخت افزایشی و عنصرهای مهم در این فناوری
 • طراحی و فرایند پرینت یک قطعه با روش ساخت افزایشی
 • مقایسه فناوریهای موجود در بازار دنیا
 • روشهای تولید قطعات سرامیکی
 • کار با دستگاه FDM
 • به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره ارائه می گردد.
 • شهریه دوره برای هر نفر 000/000 /2 ریال می باشد.
 • 20 درصد تخفیف جهت اعضا و شرکت های عضو حقوقی و ثبت نام گروهی (بالاتر از 5 نفر) در نظر گرفته می شود.
 • محل تشکیل دوره دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.
 • دوره به صورت تئوری و بخشی به شکل عملی برگزار می گردد.
مدارک جهت ثبت نام:
 • ارسال مشخصات کامل شامل نام و مدرک تحصیلی و وسیله تماس و برای شرکت ها نامه رسمی همراه با مشخصات کامل افراد شرکت کننده و وسیله تماس
 • ارسال فیش ثبت نام به شماره حساب 1858467871 بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران به نام انجمن سرامیک ایران
 • لطفا مدارک  به آدرس انجمن ایمیل و یا فاکس گردد (ایمیل: info@icers.ir، تلفکس: 77899399)
 • به دلیل محدودیت تعداد افراد در هر دوره الویت به ترتیب ثبت نام خواهد بود.