تقویم رویدادها

 | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 

The 7th International Conference on Electrophoretic Deposition

زمان برگزاری: 8 تا 13 نوامبر 2020
مکان برگزاری: آمریکا
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

The 8th International Congress on Ceramics

زمان برگزاری: 23 تا 27 آگوست 2020
مکان برگزاری: کره
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

The 17th Electroceramics Conference

زمان برگزاری: 24 تا 27 آگوست 2020
مکان برگزاری: آلمان
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

Hybrid Materials and Structures 2020

زمان برگزاری: 28 تا 29 آوریل 2020
مکان برگزاری: آلمان
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

The 5th Bioinspired Materials

زمان برگزاری: 16 تا 19 مارس 2020
مکان برگزاری: آلمان
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

The 13th Pacific Rim Conference of Ceramic Societies

زمان برگزاری: 27 تا 31 اکتبر 2019
مکان برگزاری: ژاپن
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
 

The Thirteenth Conference for Young Scientists in Ceramics

زمان برگزاری: 16 تا 19 اکتبر 2019
مکان برگزاری: صربستان
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


10th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites

زمان برگزاری: 22 تا 26 سپتامبر 2019
مکان برگزاری: فرانسه
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


 


the 7th International Conference on Shaping of Advanced Ceramics

زمان برگزاری: 11 تا 13 سپتامبر 2019
مکان برگزاری: پرتغال
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

 

6th international conference “Fractography of Advanced Ceramics

زمان برگزاری: 8 تا 11 سپتامبر 2019

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

Şişecam International Glass Conference

زمان برگزاری: 21 تا 22 نوامبر2019
مکان برگزاری: استانبول-ترکیه
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.شانزدهمین کنفرانس انجمن سرامیک اروپا

زمان برگزاری: 16 تا 20 ژوئن 2019
مکان برگزاری: تورینو ایتالیا
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

UNICERA Istanbul

زمان برگزاری: 5 الی 9 فوریه 2019
مکان برگزاری: ترکیه- استانبول
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید
.Conference on Refractories International 2018 (CRI 2018)

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
زمان برگزاری: 17الی 19 اکتبر 2018
مکان برگزاری: هانگژو- چین
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
زمان برگزاری: 19 الی 22 تیرماه 1397
مکان برگزاری:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

بیست و ششمین نمایشگاه تکنولوژی صنعت سرامیک و آجر

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
زمان برگزاری: 24الی 28 سپتامبر 2018
مکان برگزاری: ریمینی، ایتالیا
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


شانزدهمین کنفرانس و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
شانزدهمین کنفرانس و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا
زمان برگزاری: 16 تا 20 ژوئن 2019
مکان برگزاری: تورینو، ایتالیا
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.