ثبت نام دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 
شرایط ثبت نام در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران
 
ثبت نام شرکت کننده‌ها تا 15 اسفند 97 بعد از 15 اسفند
عادی 400 هزار تومان 480 هزار تومان
اعضای انجمن 300 هزار تومان 360 هزار تومان
دانشجویان عضو انجمن 150 هزار تومان 180 هزار تومان
دانشجویان 300 هزار تومان 360 هزار تومان
اعضای حقوقی انجمن تخفیف بر اساس نوع عضویت
 
تخفیف‌های اعضای حقوقی:
  • اعضای حقوقی عادی 10% تخفیف
  • اعضای حقوقی ممتاز 20% تخفیف
  • اعضای حقوقی ویژه 30% تخفیف
ثبت نام گروهی:
  • ثبت نام گروهی شرکت ها از 3 نفر به بالا 20 در صد تخفیف
  • ثبت نام گروهی شرکت کنندگان عادی از 5 نفر به بالا 20 در صد تخفیف
  • ارایه دهندگان مقاله به ازای هر مقاله پذیرفته شده باید یکی از نویسندگان ثبت نام نمایند در صورت تمایل به ثبت نام یک فرد برای چند مقاله در مقالات بعدی 25 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.

 
  • علاقه مندان به ثبت نام اسکن فیش واریزی خود را به همراه موارد زیر به ایمیل کنگره congress2019@icers.ir   ارسال نمایند:
  • مشخصات کامل شرکت کننده شامل نام، شماره تلفن ثابت و موبایل در ایمیل ذکر شود.
  • اعضای انجمن سرامیک ایران اسکن کارت عضویت یا شماره عضویت و دانشجویان اسکن کارت دانشجویی خود را به پیوست ایمیل ارسال نمایند.
  • پرسنل شرکت های عضو حقوقی انجمن سرامیک ایران، معرفی نامه از طرف شرکت مربوطه را به پیوست ایمیل ارسال نمایند.
در صورت دریافت نکردن ایمیل تایید ثبت نام، با دفتر انجمن سرامیک ایران به شماره 77899399، تماس بگیرید.

شماره حساب جهت پرداخت هزینه ثبت نام:   412301115107 بانک سپه
شماره کارت : 4351-2809-1012-5892