اعضای کمیته علمی دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1397/9/7 | 

·دکتر رویا آقابابازاده- استادیار- (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش(

·دکتر علیرضا آقایی- استادیار- (پژوهشگاه مواد و انرژی)

·دکتر محمد باوند وندچالی- استادیار- (دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران)

·دکتر سعید باغشاهی- استاد- (دانشگاه بین المللی امام خمینی)

·دکتر علی بیت اللهی- استاد- (دانشگاه علم و صنعت ایران)

·دکتر سیروس جوادپور- استاد- (دانشگاه شیراز)

·دکتر سعید حصارکی- دانشیار- (پژوهشگاه مواد و انرژی)

·دکتر حمیدرضا رضایی- استاد- (دانشگاه علم و صنعت ایران)

·دکتر نسترن ریاحی- دکتری- (پژوهشگاه نیرو)

·دکتر بابک رئیسی دهکردی- دانشیار- (پژوهشگاه مواد و انرژی)

·مهندس سیروس روشنفکر(شرکت تجهیز مواد پیشگام)

·مهندس حسین زجاجی(انجمن صنفی شیشه)

·مهندس محمود سالاریه- استاد- (دانشگاه آزاد ساوه )

·دکتر حسین سرپولکی- استاد- (دانشگاه علم و صنعت ایران)

·دکتر علیرضا سوری- سرپرست دانشکده فنی و مهندسی- (دانشگاه ملایر)

·دکتر رسول صراف ماموری- دانشیار- (دانشگاه تربیت مدرس)

·دکتر مهران صولتی- دانشیار- (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

·دکتر تورج عبادزاده- استاد- (پژوهشگاه مواد و انرژی) 

·دکتر پروین علیزاده- استاد- (دانشگاه تربیت مدرس)

·دکتر ابراهیم قاسمی- استادیار- (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)

·دکتر مهدی قهاری- استادیار- (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)

·دکتر عباس کیان وش- استاد- (دانشگاه تبریز)

·دکتر مسعود محبی- استادیار- (دانشگاه بین المللی امام خمینی)

· دکتر حمیدرضا مداح حسینی- استاد- (دانشگاه صنعتی شریف)

·دکتر مهری مشهدی- دانشیار- (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

·دکتر امید میرزایی- دانشیار- (دانشگاه سمنان)

·دکتر سید محمد میرکاظمی- دانشیار- (دانشگاه علم و صنعت ایران)

·دکتر علی نعمتی- دانشیار- (دانشگاه صنعتی شریف)

·دکتر رحیم نقی زاده- دانشیار- (دانشگاه علم و صنعت ایران)

·دکتر امیرعباس نوربخش- دانشیار- (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا)

·دکتر علی محمد هادیان- استاد- (دانشگاه تهران)

·دکتر محمدتقی همدانی- استادیار- (دانشگاه تبریز)

·دکتر عباس یوسفی- مدیر عامل(موسسه تحقیقاتی پرطاووس)

·دکتر فاطمه سادات ترک نیک- (پژوهشگاه مواد و انرژی)

·دکتر لیلا نیکزاد کنجین- استادیار- (پژوهشگاه مواد و انرژی)

·مهندس حسین کوهانی- (پژوهشگاه نیرو)

·مهندس رضا محسنی طارمسری- (پویا همراه سرام)