جایزه دکتر مارقوسیان

 | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
برندگان مسابقه جایزه علمی دکتر مارقوسیان
 
به علت برابری امتیازات دو نفر از شرکت کنندگان، جایزه مسابقه علمی دکتر مارقوسیان مشترکا به جناب آقای دکتر امید یعقوبی زاده و سرکار خانم دکتر نسیم نایب پاشایی اهدا گردید.


                                                                                       

                                    خانم دکتر نسیم نایب پاشایی(رزومه)                آقای دکتر امید یعقوبی زاده(رزومه)