سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/8/22 | 
سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و
سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
۳ و ۴ خرداد ۱۴۰۱
تهران - دانشگاه صنعتی شریف

انجمن سرامیک ایران در نظر دارد سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران را در خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار نماید. بدینوسیله از کلیه اساتید، دست اندرکاران صنایع سرامیک، دانشجویان و سایر علاقه مندان دعوت می شود تا با حضور خود ما را در برگزاری هرچه بهتر این همایش یاری رسانند. از ویژگی های این کنگره برنامه ریزی جهت ارائه سخنرانی های راهبردی توسط اساتید، پیشکسوتان و متخصصین علم و صنعت سرامیک ایران می باشد. همچنین نمایشگاهی برای ارائه محصولات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.