هیات مدیره دوره چهاردهم انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل محل کار
دکتر سارا بنی جمالی رئیس هیات مدیره banijamalisyahoo.com  پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان نائب رئیس هیات مدیره khachatouriansharif.edu دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم قاسمی خزانه دار eghasemiicrc.ac.ir پژوهشگاه رنگ
دکتر زهره همنبرد عضو اصلی zhamnabardaeoi.org.ir پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
دکتر امیرمسعود اعرابی عضو اصلی amir_aarabyyahoo.com پژوهشگاه رنگ
دکتر مهران غفاری عضو اصلی ghaffarimehrangmail.com  اشکان پارت آفرین
دکتر مهدی فیض پور عضو اصلی feizpourmeybod.ac.ir  دانشگاه میبد
مهندس اصغر محمدزاده عضو علی البدل Mohamadzade_۸۰yahoo.com کوره های صنعتی سهند
مهندس جمهور بژگول عضو علی البدل j.bejhgoulgmail.com  مشاور صنعتی
مهندس مهدی حبیبی بازرس habibi_mehdiyahoo.com  پژوهشگاه مواد و انرژی
مهندس کوروش خطیبی بازرس khatibi.kouroshgmail.com  بازرگانی خطیبی
دکتر مهدی داراب بازرس علی البدل darabiust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ایران