ثبت نام

انواع عضویت

عضویت حقیقی:

  عضویت پیوسته:

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه باشند می توانند مطابق مقررات به عضویت پیوسته انجمن درایند.

  عضویت وابسته:

  کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های فنی و مهندسی یا علوم پایه باشند و یا کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کاردانی بوده و حداقل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه علم و صنعت سرامیک داشته باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

  عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویان که در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه به تحصیل اشتغال دارند.

   

  حق عضویت سالانه اعضای پیوسته و وابسته1/000/000 ریال

  حق عضویت سالانه اعضای دانشجویی 500/000 ریال

عضویت حقوقی:

کلیه شرکتهایی که در زمینه های مرتبط با صنعت سرامیک فعالیت می کنند.

حق عضویت سالانه اعضای حقوقی :

سطح 1: 10/000/000 ریال

سطح 2: 20/000/000 ریال

سطح 3: 30/000/000 ریال

- پس از تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی وارد بخش  پرداخت اینترنتی  شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید و یا از طریق صفحه شخصی خود فرم صورتحساب را مشاهده و نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.

AWT IMAGEAWT IMAGE

راهنمای ثبت نام
جهت ویرایش اطلاعات خود با نام کاربری و رمز عیور خود وارد بخش عضویت حقیقی قسمت تکمیل فرم عضویت
شده و اطلاعات خود را ویرایش نمایید.

پس از بررسی مدارک از طریق کمیته تشکیلات عضویت شما ثبت خواهد شد. در صورت وجود نقص مدارک بررسی صورت نخواهد گرفت.