نشانی

آدرس: تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم- انجمن سرامیک ایران 

صندوق پستی: 111-16845

تلفکس: 02177899399

آدرس ایمیل: info@icers.ir

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/IranianCeramicSociety