انجمن سرامیک ایران- محورها و برنامه کنگره
محورهای کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • کاربرد سرامیک در انرژی، برق و نیرو
  • کاربرد سرامیک در آب و محیط زیست
  • کاربرد سرامیک در پزشکی و سلامت
  • سطح، فصل مشترک و پوشش های سرامیک­ی
  • سرامیک های پیشرفته، سنتز و تولید
  • پیشرفت های اخیر در صنعت شیشه، دیرگداز و کاشی
  • نوآوری در سنتز و فرآوری مواد اولیه
  • پیشرفت های اخیر در صنعت سرامیک ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سرامیک ایران:
http://icers.ir/find.php?item=1.192.236.fa
برگشت به اصل مطلب