انجمن سرامیک ایران- همایش ها و نمایشگاه ها
نمایشگاه سرامیتک آلمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 
گزارش حضور در نمایشگاه سرامیتک مونیخ آلمان

جناب آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد به عنوان نماینده انجمن سرامیک ایران در نمایشگاه سرامیتک آلمان حضور داشتند. سخنرانی ایشان تحت عنوان"The Current Status of Research and Development of Ceramics in Iran" در تاریخ 11 آوریل 2018 برگزار شد.

                                                 


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سرامیک ایران:
http://icers.ir/find.php?item=1.60.335.fa
برگشت به اصل مطلب