مهندس محمد روشنفکر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
لازمه­ ی توسعه پایدار، مسائل زیست محیطی و مربوط به انرژی می باشد که از جمله موضوعات اصلی بحث در این کنفرانس می باشند. در انجمن­ های علمی و صنفی سرامیک سعی بر آن است که بهینه سازی انرژی و استفاده درست از انرژی به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود.
متاسفانه در بین 140 کارخانه فعال در زمینه تولید کاشی و سرامیک، بیش از یک سوم انرژی به صورت انرژی اتلاف شده می باشد. به عنوان مثال اگر فرض شود که مجموع تولیدات کارخانه ها 700 میلیون متر مربع باشد و به ازای هر یک میلیون متر مربع، مقدار 1 مگاوات برق مصرف شود، به میزان 700 مگاوات مصرف برق داریم که این رقم بسیار قابل توجهی بوده و در صورتی که تنها 20% از این انرژی مصرفی ذخیره شود، نقش بسزایی در ذخیره انرژی و بهینه سازی مصرف آن دارد.

یکی دیگر از دغدغه های واحدهای تولیدی، بهینه کردن ساختار زیست محیطی است و ما هنوز برای رسیدن به یک فضای کسب و کار با زیرساخت زیست محیطی خوب و مطابق با استانداردهای جهانی مسیر طولانی را در پیش داریم. لذا انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و انجمن سرامیک ایران از سازمان های تحقیقاتی، پژوهشگران و دانشمندان دعوت بعمل می­آورد که به این انجمن­ ها مراجعه نمایند تا بتوانیم با عقد قراردادهایی در زمینه اصلاح زیرساخت های زیست محیطی و بهینه سازی انرژی، مشکلات موجود در این زمینه را از میان برداریم.
همیشه کنفرانس های علمی می توانند دستاوردهای خوبی داشته باشند به شرطی که مقالات ارائه شده در این کنفرانس ها بیشتر کاربردی و قابل استفاده در کارگاه ها باشند. به طوری که بتوان تئوری های نظری را به تئوری های عملی انتقال داد و بتوان از تحقیقات و پژوهش ها به صورت عملیاتی استفاده کرد. مبادله دانش و تجربیات در محیط های علمی به تولید علم می انجامد و پیدا کردن روش هایی که توسط آن ها تولید علم به ثروت تبدیل شود می تواند بهترین نتیجه را داشته باشد.
بهینه کردن مصرف انرژی لازم است نهادینه فرهنگی شود. متاسفانه ما در محیط اطراف و حتی خانه های خود شاهد مصرف بالای انرژی و هدر رفتن زیاد آن هستیم.
فرهنگ سازی در رابطه با ساختارهای زیست محیطی و حفظ انرژی و محیط زیست، اولین گام در بهینه سازی مصرف انرژی بوده و می تواند کمک بزرگی به زندگی نسل های آینده بکند.