ششمین جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
ششمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم انجمن ۲۳ آذر ماه در محل انجمن سرامیک ایران تشکیل گردید. در این جلسه اقای مهندس زارع مدیر عامل مرکز فنآوری سرامیک ایران  دعوت شده بودند تا در مورد فعالیت های مرکز و نحوه همکاری این مرکز با انجمن سرامیک ایران صحبت نمایند. مقدمات امضای تفاهم نامه مرکز فناوری سرامیک ایران و انجمن سرامیک ایران انجام پذیرفت.