چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه

 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه در تاریخ ۸ الی ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.