مجمع عمومی انجمن سرامیک ایران و سیزدهمین انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن

 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
مجمع عمومی انجمن سرامیک ایران و سیزدهمین انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن تحت نظارت نماینده وزارت علوم در روز سه شنبه، ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ به صورت آنلاین و حضور مجازی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن و اساتید سرامیک برگزار شد.

 
فراخوان مجمع

کاندیداهای هیات مدیره

کاندیداهای بازرسین

رای گیری

لینک مجمع