دومین رویداد استارتاپ با موضوع

 | تاریخ ارسال: 1401/4/14 | 
    🔸فرم ثبت ایده استارت آپ
https://zaya.io/xbc۹y 🔸
🔸   زمان ارسال ایده ۱۵ مرداد تا ۱۰شهریور
🔸    داوری ۱۰ تا ۱۵ شهریور