دومین همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار

 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
دومین همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط پژوهشگاه رنگ با حمایت انجمن سرامیک ایران برگزار می شود. اعضای انجمن میتوانند جهت شرکت و ارسال مقاله  با دبیرخانه همایش تماس حاصل  نمایند.