جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک در پژوهشگاه رنگ

 | تاریخ ارسال: 1401/8/29 | 
پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم با دعوت پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ عضو حقوقی انجمن سرامیک ایران با  حضور آقای دکتر ابراهیم قاسمی معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه ۲۴ آبان ماه در محل پژوهشگاه رنگ برگزار گردید.
جلسه با خوش آمدگویی آقای دکتر قاسمی به نمایندگی از هیات رییسه پژوهشگاه رنگ آغاز شد . ایشان ضمن معرفی فعالیت های پژوهشگاه از زمینه های همکاری های مشترک بین انجمن سرامیک ایران و صنایع عضو انجمن و پژوهشگاه رنگ صحبت کردند.

 

 

آقای مهندس زجاجی ریاست انجمن سرامیک ایران پیرامون فناوری رنگ در کشور ترکیه و چشم اندازی که این کشور برای آینده صنعت شیشه خود در نظر گرفته صحبت نموده و گفتند در کشور ایران نیز با توجه به امکانات موجود، تحول و تنوع خوبی وجود دارد.  آقای دکتر اعرابی عضو هیات مدیره انجمن و رئیس پژوهشکده مواد رنگزا در مورد همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار که در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط پژوهشگاه رنگ برگزار می گردد و انجمن سرامیک ایران نیز حامی معنوی این همایش می باشد, گزارشی به حاضران ارایه نمودند.


در ادامه آقای دکتر قهاری عضو هیات مدیره انجمن سرامیک ایران و عضو هیات علمی پژوهشگاه نیز از ارتباط قوی گروه فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ با شرکت شیشه قزوین صحبت نموده و در ادامه آقای مهندس زجاجی آماری پیرامون ایجاد ارزش افزوده بیشتر با مطالعه و ایجاد ظرفیت تولید برای شیشه های سولار ارایه نمودند .
قرار شد در آینده بازدیدی توسط هیات مدیره انجمن  از گروه فیزیک رنگ این پژوهشگاه و دیگر بخش های پژوهشگاه انجام شود.  وآقای مهندس زجاجی از آقای دکتر اعرابی و دیگر اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ دعوت کردند تا از کارخانه تولید شیشه اتومبیل و تجهیزات آزمایشگاههای کارخانه در زمینه رنگ بازدید کنند. همچنین ایشان پیشنهاد دادند به صورت متقابل نیز کارشناسان که در زمینه رنگ در کارخانه های تولید شیشه اتومبیل کار میکنند، از آزمایشگاه های این پژوهشگاه بازدید به عمل آورند زیرا از وجود این پژوهشگاه و تجهیزات آن اطلاعاتی در خیلی از صنایع مرتبط وجود ندارد.