برگزاری هجدهمین کنفرانس انجمن سرامیک اروپا در لیون فرانسه

 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 | 
هجدهمین کنفرانس انجمن سرامیک اروپا در تاریخ ۲ تا ۶ ژوئن ۲۰۲۳ در لیون فرانسه برگزار خواهد شد.
ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ می باشد. علاقمندان میتوانند از لینک زیر چکیده مقالات خود را ارسال کنند: