هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 
هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز
۲۹ آذر الی ۱ دی
در محل هتل المپیک تهران
 
هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران در تاریخ ۲۹ آذر تا ۱ دی ماه سال ۱۴۰۱ در هتل المپیک تهران برگزاری شد. در این  نمایشگاه ۶۲ شرکت که در زمینه تولید، تجهیزات و فناوری­های وابسته فرآورده های دیرگداز فعالیت دارند، حضور داشتند.  

گزارش نمایشگاه