دومین کنفرانس بین المللی برند سبز

 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
دومین کنفرانس بین المللی برند سبز در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ توسط شرکت بین المللی نشان تجارت با حمایت انجمن سرامیک ایران برگزار می شود. اعضای انجمن میتوانند جهت شرکت  با دبیرخانه همایش تماس حاصل  نمایند.