مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه به همراه چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی سالیانه به همراه انتخابات هیات مدیره  و بازرسان دوره چهاردهم انجمن سرامیک ایران

مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه به همراه چهاردهمین دوره انتخابات انجمن سرامیک ایران روزچهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکین دشت کرج با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن سرامیک ایران در ساعت ۱۰:۱۵ با رسیدن به حداکثر آرا اعلام شد. ابتدا هیات رئیسه جهت اداره مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه انتخاب شد. هیات رییسه که متشکل از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی است به شرح زیر انتخاب شدند:
۱- آقای مهندس حسین زجاجی به عنوان رئیس
۲- آقای دکتر محمد مسعود محبی به عنوان ناظر
۳-آقای دکتر امیر مقصودی پور به عنوان ناظر
۴- آقای مهندس همایون یاسمی به عنوان منشی

آقای مهندس حسین زجاجی موارد اصلاحی اساسنامه را قرائت نموده و همه موارد مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت، جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۱ به پایان رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سرامیک ایران و چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن تحت نظارت نماینده وزارت علوم در همان روز از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵ پس از مجمع فوق العاده برگزار شد. پس از پخش سرود ملی و آیاتی از قرآن،  رسمیت جلسه اعلام گردید.
در ابتدا، ریاست انجمن جناب آقای مهندس حسین زجاجی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، خلاصه ای از فعالیت های انجمن وگزارش عملکرد انجمن را ارایه نمودند. سپس گزارشات مالی انجمن توسط مهندس همایون یاسمی ارایه شد. پس از آن، کاندیداها معرفی شدند و رای گیری انجام گرفت. انتخابات انجمن با حضور اکثریت اعضا (با تعداد ۱۱۰ عضو) انجام گردید.
نتیجه چهاردهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن سرامیک ایران پس از شمارش آرا توسط آقای مهندس حسین زجاجی اعلام گردید:


 
اعضای هیات مدیره
:اولین جلسه هیات مدیره انجمن برای انتخاب رئیس، نائب رئیس و خزانه دار ۲۹ خرداد ماه در دفتر انجمن واقع در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. بعد از رای گیری اعضا به شرح زیر انتخاب شدند:

 
 
۱- خانم دکتر سارا بنی جمالی به عنوان رییس هیات مدیره
۲- خانم دکتر آدرینه خاچاطوریان به عنوان نایب رییس
۳- آقای دکتر ابراهیم قاسمی به عنوان خزانه دار