معرفی کتب سرامیک

 | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
                                                                  
        کتب منتشر شده توسط انجمن    
روش های عملی بررسی نمودارهای تعادلی فازی
نویسندگان: واهاک کاسپاری مارقوسیان- مهران غفاری- اسماعیل صلاحی

فرآیند تولید کاشی و سرامیکها
مترجم: سافو هاشمی زنوز
ویراستار: دکتر حسین سرپولکی
 
هندبوک جامع کاربردی دیرگدازها
نویسندگان: حسین سرپولکی- حمیدرضا شهبازی
 
مولایت و سرامیک های مولایتی
دکتر تورج عبادزاده - مهندس سید مجید ذریه سیدی - مهندس بشیر انیسی - مهندس نظیر انیسی

 
مهندسی دیرگدازهای ریختنی
مترجمین: محسن نوری خضر آباد- آریا نیازاده - حسین سرپولکی
                           

                                                                   

ساخت و تولید سرامیک ها(جلد اول)

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
                                                                 

ساخت و تولید سرامیک ها(جلد اول)
نویسندگان: محمود سالاریه

لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
                                                                 

لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)
نویسندگان: محمود سالاریه

روش های نوین آنالیز و شناخت مواد

 | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
 
                                                                 

روش های نوین آنالیز و شناخت مواد
نویسندگان: محمود سالاریه، فاطمه میرجلیلی

کتب منتشر شده انجمن سرامیک

AWT IMAGE

هندبوک جامع کاربردی دیرگدازها

نویسندگان: حسین سرپولکی- حمیدرضا شهبازی


AWT IMAGE

روشهای عملی بررسی نمودارهای تعادلی فازی

  نویسندگان: واهاک کاسپاری مارقوسیان- مهران غفاری- اسماعیل صلاحی


AWT IMAGE

مقدمه ای یر خشک کردن سرامیک ها، همراه با فعالیت های آزمایشگاهی

نویسندگان: Denis A.Brosnan , Gilbert C.Robinson

مترجمین: محمد علی فقیهی ثانی،  سید مجید ذریه سیدی،  علی اربابی


AWT IMAGE

  مولایت و سرامیک های مولایتی

  نویسندگان: تورج عبادزاده، سید مجید ذریه سیدی، بشیر انیسی، نظیر انیسی

  ویراستار: مهندس علی اربابی


AWT IMAGE

  فرآیند تولید کاشی و سرامیک ( SACMI )

  مترجم: سافو هاشمی زنوز

  ویراستار: دکتر حسین سرپولکی


AWT IMAGE

آنچه هر مهندسی درباره سرامیک ها باید بداند

نویسنده: Solomon Musikant

مترجمین: علیرضا میرحبیبی، رویا آقابابازاده، مهدی قهاری


AWT IMAGE

  دومین کتاب راهنمای صنعت سرامیک ایران

  ویراستار: علیرضا سوری


کتب دیگر موجود در انجمن سرامیک

AWT IMAGE

فرآوری پیشرفته سرامیک

نویسنده: محمد ان رحمان

مترجمین: حسین سرپولکی- سهیل مهدوی- آرش یزدانی


AWT IMAGE

علم و مهندسی سرامیکها

نویسنده: علی نعمتی


AWT IMAGE

اصول و کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری 

نویسنده: محمد اسدی


AWT IMAGE

تئوری شیشه

نویسندگان: محمود سالاریه- محمد حکمی


AWT IMAGE

نانو مواد

مترجمین: حمیدرضا رضایی-  مهدی مشرف جوادی -میثاق افشار پور


AWT IMAGE

تکنولوژی تولید چینی بهداشتی

نویسنده: Dominco Faenza

مترجم: دکتر علی آراسته نوده


AWT IMAGE

الکتروسرامیک ها (مواد، خواص و کاربردها)

نویسندگان: A. J. Moulson, J. M. Herbert

مترجمین: سعید باغشاهی- نسترن براتی- محمد حکمی- علی تابعی


AWT IMAGE

اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز

نویسندگان: پیروز مرعشی- سعید کاویانی-  حسین سرپولکی- علیرضا ذوالفقاری


AWT IMAGE

 آلومینای ذوبی- ساینده و دیرگداز

 نویسندگان: حسین سرپولکی- آرمین ائیلاقی


AWT IMAGE

خشک کردن سرامیک ها

نویسنده: Ford.R.W

مترجمین: سید حسین میرحسینی- لیلا شریفی- محسن نوری- علی امیر ارجمند


AWT IMAGE

خشک کردن و پختن سرامیک ها (عیوب و بهبود آن ها)

نویسنده: محمود سالاریه


AWT IMAGE

فرایند ساخت سرامیکها

نویسنده: محمود سالاریه


AWT IMAGE

ساخت و تولید سرامیک ها

نویسنده: محمود سالاریه


AWT IMAGE

آشنایی با تئوری و تکنولوژی ساخت پرسلان ها

نویسندگان: مهران غفاری- اسماعیل صلاحی


AWT IMAGE

 کاربیدها

نویسندگان: تورج عبادزاده- محمد ابراهیم ابراهیمی- سید مجید ذریه سیدی


AWT IMAGE

هندبوک جامع دیرگدازهای مونولیتیک

نویسنده: S.Banerjee

مترجمین: سعید باغشاهی- محمد ابراهیم ابراهیمی- علی اربابی