معرفی کتب سرامیک

 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 | کتب منتشر شده توسط انجمن (موجود در دفتر انجمن)   


روش های عملی بررسی نمودارهای تعادلی فازی
نویسندگان: واهاک کاسپاری مارقوسیان- مهران غفاری- اسماعیل صلاحی


فرآیند تولید کاشی و سرامیکها
مترجم: سافو هاشمی زنوز

ویراستار: دکتر حسین سرپولکی


هندبوک جامع کاربردی دیرگدازها
نویسندگان: حسین سرپولکی- حمیدرضا 
شهبازی


مولایت و سرامیک های مولایتی
دکتر تورج عبادزاده - مهندس سید مجید ذریه سیدی - مهندس بشیر انیسی - مهندس نظیر انیسی


مهندسی دیرگدازهای ریختنی
مترجمین: محسن نوری خضر آباد- آریا نیازاده - حسین سرپولکی


 
معرفی  کتب سرامیک
                                                                

ساخت و تولید سرامیک ها(جلد اول)
نویسندگان: محمود سالاریه


لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)
نویسندگان: محمود سالاریهروش های نوین آنالیز و شناخت مواد
نویسندگان: محمود سالاریه، فاطمه میرجلیلیهندبوک جامع کاربردی دیرگدازها
نویسندگان: حسین سرپولکی- حمیدرضا شهبازی


روشهای عملی بررسی نمودارهای تعادلی فازی

  نویسندگان: واهاک کاسپاری مارقوسیان- مهران غفاری- اسماعیل صلاحی


مقدمه ای یر خشک کردن سرامیک ها، همراه با فعالیت های آزمایشگاهی

نویسندگان: Denis A.Brosnan , Gilbert C.Robinson
مترجمین: محمد علی فقیهی ثانی،  سید مجید ذریه سیدی،  علی اربابی


مولایت و سرامیک های مولایتی
  نویسندگان: تورج عبادزاده، سید مجید ذریه سیدی، بشیر انیسی، نظیر انیسی
  ویراستار: مهندس علی اربابیفرآیند تولید کاشی و سرامیک ( SACMI )
  مترجم: سافو هاشمی زنوز
  ویراستار: دکتر حسین سرپولکیآنچه هر مهندسی درباره سرامیک ها باید بداند
نویسنده: Solomon Musikant
مترجمین: علیرضا میرحبیبی، رویا آقابابازاده، مهدی قهاریدومین کتاب راهنمای صنعت سرامیک ایران
  ویراستار: علیرضا سوری

فرآوری پیشرفته سرامیک

نویسنده: محمد ان رحمان

مترجمین: حسین سرپولکی- سهیل مهدوی- آرش یزدانی


علم و مهندسی سرامیکها

نویسنده: علی نعمتی


اصول و کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری 

نویسنده: محمد اسدی


تئوری شیشه

نویسندگان: محمود سالاریه- محمد حکمی


نانو مواد
مترجمین: حمیدرضا رضایی-  مهدی مشرف جوادی -میثاق افشار پورتکنولوژی تولید چینی بهداشتی

نویسنده: Dominco Faenza

مترجم: دکتر علی آراسته نوده


الکتروسرامیک ها (مواد، خواص و کاربردها)

نویسندگان: A. J. Moulson, J. M. Herbert

مترجمین: سعید باغشاهی- نسترن براتی- محمد حکمی- علی تابعی


اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز
نویسندگان: پیروز مرعشی- سعید کاویانی-  حسین سرپولکی- علیرضا ذوالفقاری


 
آلومینای ذوبی- ساینده و دیرگداز

 نویسندگان: حسین سرپولکی- آرمین ائیلاقی


خشک کردن سرامیک ها

نویسنده: Ford.R.W

مترجمین: سید حسین میرحسینی- لیلا شریفی- محسن نوری- علی امیر ارجمند


خشک کردن و پختن سرامیک ها (عیوب و بهبود آن ها)

نویسنده: محمود سالاریه


فرایند ساخت سرامیکها
نویسنده: محمود سالاریهساخت و تولید سرامیک ها

نویسنده: محمود سالاریه


آشنایی با تئوری و تکنولوژی ساخت پرسلان ها

نویسندگان: مهران غفاری- اسماعیل صلاحی


کاربیدها
نویسندگان: تورج عبادزاده- محمد ابراهیم ابراهیمی- سید مجید ذریه سیدیهندبوک جامع دیرگدازهای مونولیتیک

نویسنده: S.Banerjee

مترجمین: سعید باغشاهی- محمد ابراهیم ابراهیمی- علی اربابی